Flex Multiverktøy

Sliping

Sliping er en av de vanligste fagområdene, men likevel er det særskilte hensyn å ta. Det er mange parametre som har innvirkning på ruheten og utseende på den slipte overflaten:

  • Slipemaskinens kontaktelement, omdreinings- og matehastighet
  • Anvendelse av slipeoljer, fett eller emulsjoner
  • Type slipemiddel og dettes kvalitet

Sliping av edelstål

Edelstål (rustfritt stål/inox) benyttes på grunn av sine fordelaktige egenskaper, som f.eks korrosjonsbestandighet, i stadig større omfang. Riktig materialvalg er naturligvis avgjørende for et tilfredsstillende resultat. Men riktig overflatebearbeiding er også utslagsgivende for at materialets gode egenskaper skal bibeholdes. Av den grunn – og også ofte av rent utseendemessige årsaker – blir mange detaljer av rustfritt stål slipt mot slutten av bearbeidingsprosessen. For korrosjonsmotstand gjelder: jo finere overflate, desto bedre rustmotsand.

Overflateutførelsen som leveres fra verk – dvs enten valset, beiset, og / eller varmebehandlet, slipt, børstet eller polert – bør velges slik at den mest mulig tilsvarer den ønskete slutt-overflate.

For korrosjonsmotstandsevnens skyld er det viktig at edelstålet før bearbeidingen tar til, blir lagret og transportert riktig. Dette betyr for det vesentligste at:

  • Enhver kontakt med andre materialer (vaiere, truck-gafler etc) må ungås. Edelstål skal derfor heller ikke lagres i kontakt med andre ståltyper.
  • Skader på kanter eller flater f.eks ved oppskraping må forsøksvis ungås.
  • Materialene bør ikke lagres i produksjonsområder.

Sliping og korrosjon

Uavhengig av hvilke typer edelstål som benyttes og deres korrosjonsbestandighet så skal alltid følgende regler følges:

  1. Slip aldri med samme verktøy på svartstål og deretter på edelstål! Hvis det benyttes flere typer edelstål, skal det helst heller ikke benyttes samme verktøy på disse.
  2. Slipestøv må ubetinget fjernes grundig fra alle flater! Slikt støv er vesentlig små partikler av overopphetet edelstål som har mistet sitt passivskikt og derved under gitte betingelser forårsaker oppstart av korrosjon.
  3. Ungå at sprut fra slipemaskin eller sveising rettes mot rustfrie deler.
  4. Bearbeidingstemperaturen må holdes så lav at det ikke dannes kromkarbider og dermed igangsettes interkrystallinsk korrosjon. Skulle materialet anløpe (få blåfarge) er etterbearbeiding nødvendig!

Kun på denne måten kan det sikres at det i den bearbeidete sonen danner seg et nytt passivskikt og at andre områder på delen ikke skades av gropkorrosjon eller interkrystallinsk korrosjon.

Riktig kombinasjon

Bare riktig kombinasjon av materiale, gode bearbeidingsmaskiner, kyndig bearbeiding og riktig type slipeverktøy av høy kvalitet kan gi perfekt resultat!