Flex Multiverktøy

Vibrasjonstromling

Vibrasjonstromling, eller glidesliping, er en prosess for avgrading og forbedring av overflater, f.eks. av stål og metall.

Vibrasjonstromling er en prosess hvor delene som ønskes overflatebehandlet blir bearbeidet med små slipesteiner (chips) av ulik geometrisk form i en bevegelig og ofte sterkt vibrerende trommel.  Forskjellig egenvekt hos slipesteinene medfører at de får innbyrdes forskjellig bevegelse og dermed føres frem og tilbake over det bearbeidede materiale.  Deler og slipesteiner føres rundt i trommelen hvor slipeeffekten hele tiden forandres.  Prosessen  fremskyndes ved at det tilføres vann sammen med såkalt compound som er en industrisåpe med både slipende, kjemiske og rengjørende egenskaper.  For å forhindre uønsket korrosjon som et resultat av våtbehandlingen, tilsettes ofte compounden et rusthindrende middel, eller delene må igjennom en tørkeprosess etter behandling.

Mekanisk bearbeidede deler kan ofte ha blitt utsatt for olje eller fett.  Vibrasjonstromling kan i slike tilfeller utføres med en compound tilsatt midler for oppløsning av olje.  Prosessen sparer derfor ofte en påfølgende vaskeprosess.

De krefter som beveger massen rundt i trommelen brukes også til å separere delene fra chipsen når prosessen er ferdig.  Hvis separeringen ikke er god nok, finnes det andre metoder som f.eks. magnetseparatorer.

Typer og kombinasjoner

De fleste vibrasjonstromler som selges er enkle maskiner som dekker de fleste behov.  Tørkeutstyr kan også kobles sammen med vibrasjonstrommelen. Med større krav til effektivisering ved store volum kan flere samarbeidende maskiner kobles sammen i større anlegg.  De såkalte sentrifugal-maskinene bygget etter potetskreller-prinsippet med roterende bunnplate i beholderen er meget effektive og gir høy produksjonskapasitet.  Ved valg av maskintype og størrelse må kundens behov analyseres nøye.  Erfarne fagfolk står klare til å bistå kundene med forsøk med aktuelle deler.  Resultat etter forsøkene benyttes således til å bestemme egnet maskintype, valg og forbruk av hjelpemidler, investeringsbehov samt kalkyler av stykk-pris for bearbeiding av materiale.