Flex Multiverktøy

Mekanisk avgrading

Vår erfaring med mekanisk avgrading leder oss til å dele inn denne arbeidstypen i de følgende grupper av spesialprosesser.

Vibrasjonstromling

Vibrasjonstromling, eller glidesliping, er en prosess for avgrading og forbedring av overflater, f.eks. av stål og metall.

Vibrasjonstromling er en prosess hvor delene som ønskes overflatebehandlet blir bearbeidet med små slipesteiner (chips) av ulik geometrisk form i en bevegelig og ofte sterkt vibrerende trommel.  Forskjellig egenvekt hos slipesteinene medfører at de får innbyrdes forskjellig bevegelse og dermed føres frem og tilbake over det bearbeidede materiale.  Deler og slipesteiner føres rundt i trommelen hvor slipeeffekten hele tiden forandres.  Prosessen  fremskyndes ved at det tilføres vann sammen med såkalt compound som er en industrisåpe med både slipende, kjemiske og rengjørende egenskaper.  For å forhindre uønsket korrosjon som et resultat av våtbehandlingen, tilsettes ofte compounden et rusthindrende middel, eller delene må igjennom en tørkeprosess etter behandling.

Mekanisk bearbeidede deler kan ofte ha blitt utsatt for olje eller fett.  Vibrasjonstromling kan i slike tilfeller utføres med en compound tilsatt midler for oppløsning av olje.  Prosessen sparer derfor ofte en påfølgende vaskeprosess.

De krefter som beveger massen rundt i trommelen brukes også til å separere delene fra chipsen når prosessen er ferdig.  Hvis separeringen ikke er god nok, finnes det andre metoder som f.eks. magnetseparatorer.

Typer og kombinasjoner

De fleste vibrasjonstromler som selges er enkle maskiner som dekker de fleste behov.  Tørkeutstyr kan også kobles sammen med vibrasjonstrommelen. Med større krav til effektivisering ved store volum kan flere samarbeidende maskiner kobles sammen i større anlegg.  De såkalte sentrifugal-maskinene bygget etter potetskreller-prinsippet med roterende bunnplate i beholderen er meget effektive og gir høy produksjonskapasitet.  Ved valg av maskintype og størrelse må kundens behov analyseres nøye.  Erfarne fagfolk står klare til å bistå kundene med forsøk med aktuelle deler.  Resultat etter forsøkene benyttes således til å bestemme egnet maskintype, valg og forbruk av hjelpemidler, investeringsbehov samt kalkyler av stykk-pris for bearbeiding av materiale.

Sliping

Sliping er den mest brukte bearbeidingsmetode ved avgrading, og foruten en rekke større spesialmaskiner finnes det mengder med forskjelligehåndmaskiner som er egnet for grading.

Vinkelsliperen med sitt skiveutvalg brukes til større og tyngre gradeoppgaver, mens det finnes et meget godt utvalg av små, kraftige og lette luftdrevne rett- og vinkelslipere meget velegnet ved lettere avgrading eller hvor gradene er vanskelig tilgjengelig.

Også små håndholdte båndslipere benyttes mye til grading. Det er utviklet en rekke nye typer slipeverktøy for disse små håndmaskinene, verktøy med god effekt og som gir fin overflate og samtidig er sikre og behagelige å bruke for operatøren.

Manuell grading er belastende for operatøren. Ofte søkes derfor en maskinell løsning. Som skissert i nedenstående avsnitt om grading finnes mange slike metoder. I dette avsnittet om sliping vil vi nevne Fladder, som er en ener når det gjelder grading av relativt plane, stansete eller skårne platedetaljer.

Det finnes også en del andre spesielle maskiner for avgrading. Vennligst kontakt oss for nærmere informasjon.

Børster

Børster har vært brukt i alle tider til en mengde formål i menneskers daglige gjøremål. Kanskje fikk de ideen fra dyrehaler i bruk mot insekter.

Vi befatter oss bare med det vi kaller tekniske børster, dvs børster som brukes til forskjellige tekniske formål i industri og håndverk.
Hos oss deles tekniske børster opp i forskjellige hovedgrupper:

Verktøybørster

– er den største gruppen og omfatter alle former for roterende ”stålbørster” dvs børster med akseltapp, akselhull eller gjengefeste for tilkobling til en stasjonær- eller håndmaskin og med trådbesetning av stål, INOX, messing, fosforbronse med tykkelse Ø 0,1 til 0,8 mm, i de senere år også i stigende omfang medAnderlon-tråd – en meget slitesterk nylonkvalitet med innbakte slipekorn.Anderlon-børster er særlig velegnet til avgrading. Verktøybørster har meget stor anvendelse innen verkstedindustrien og brukes til alskens rengjøring og avgrading.

Poleringsbørster

– er børster med tre- eller pappnav og med trådbesetning av tampico-fiber. Leveres som radialbørster, men også som ”pokal-børster” eller ”bunnbørster”. Slike børster brukes sammen med en polerpasta. Poleringsbørster leveres også med finere metalltråd f eks Ø 0,1 – 0,06 i bessemerstål, INOX, nysølv eller messing for kratsing / patinering av bestikk, smykkevarer ol. De kaller da gjerneKratsebørster.

Rørbørster

– er børster for innvendig rengjøring av sylindriske hull eller rør. Slike børster har normalt en sylindrisk eller gjenget akseltapp for innspenning. Børstene leveres i dimensjoner fra Ø 2,2 – 150 mm med stål som standard besetning – men også med Anderlon (slipende tråd), INOX eller Nylon.

Listebørster

– har stor anvendelse som tetningslister mot støv, fuktighet og trekk, som avskrapere f eks på transportbånd, som styringer eller dempere ved materialhåndtering, til bortledning av statisk elektrisitet osv. Listebørster leveres med nær sagt all slags bustbesetning – ståltråd, nylon, PPN, vegetabilske og animalske fibere og mye mer.

Håndbørster

– leveres som såkalte sveisebørster med 1 eller flere rekker og trådbesetning av stål, INOX, messing etc eller som maskinkoster med manhårbesetning til rengjøring av verktøymaskiner, arbeidsbenker osv.

Veivedlikeholdsbørster

– montert på f eks traktorer eller andre feiemaskiner brukes til feiing av større gårdsplasser veier, flyplasser ol. De leveres normalt som smale ringer i varierende Ø og monteres sammen til valser, oftest med en bustbesetning av kraftig nylon eller ståltråd. Slike valser benyttes også til rengjøring av store kraftig forurensete båndtransportører.

Industribørster generelt

Børster løser en utrolig variasjon av problemer i forskjellig type industri. Som børsteleverandør i snart et par generasjoner har vi opparbeidet ganske stor viten om hvor børster kan – og ikke kan – være et riktig hjelpemiddel. Vi benytter flere leverandører, men støtter oss i hovedsak til Kullen GmbH & Co KG i Tyskland som er en av verdens største børsteprodusenter.

Kullen har en meget instruktiv brukerkatalog på tysk og engelsk beregnet på konstruktører og andre spesielt interesserte, og vi anbefaler denne om du ønsker å sette deg bedre inn i materien.

Sandblåsing