Flex Multiverktøy

Vasking etter bearbeiding

Statig stigende krav til renhet og til HMS øker fokuseringen på temaet delevasking – og det gjelder både nyproduserte deler og komponenter som kommer inn for overhaling og reparasjon.

En del effektive og mye anvendte rengjøringsmidler, som feks White Spirit og Tri, er på vei ut pga miljøhensyn. Markedet søker derfor miljøvennlige vaskemetoder, som kan erstatte de gamle og helst også vaske både bedre og mer rasjonelt.

Nyutviklede vaskemaskiner som arbeider med høye temperaturer og trykk, ultralyd og lignende, sammen med biologisk nedbrytbare og helsemessig akseptable vaskemidler, møter i de aller fleste tilfeller dette kravet.

Vi befatter oss i liten grad med vaskemidler, men samarbeider med et par meget oppegående produsenter av miljøvennlige delevaskemaskiner, Guyson Intl. Ltd i England og Allkal AB i Karlstad i Sverige.

Guyson delevaskemaskiner

Guyson etablerte seg lenge før siste verdenskrig som produsent av utstyr for maulelt og automatisert blåserenseutstyr («sandblåsing»), og har markert seg worldwide som en av de ledende bedrifter i denne bransjen. Siden 60/70-årene har fabrikken også i økende grad utviklet og produsert delevaskemaskiner. Ved oppkjøp har Guyson også knyttet til seg et par andre produsenter av vaskeutstyr, og har i dag en meget interessant linje innen automatiserte delevaskesystemer med og uten ultralyd, og alle basert på prinsippet «rent vann og minst mulig såpe».

Allkal kurvvaskemaskiner

Allkals spesialitet er såkalte kurvvaskemaskiner, dvs maskiner hvor delene eller komponentene mates inn i vaskemaskinen i trådkurver. Maskinene har manuell eller automatisk inn- og utmating, og en eller flere vaske/tørkeprosesser, etter behov. Allkal maskiner er utpreget solide og velkonstruerte, med meget god vaskeevne. De arbeider med temperert vann og såpe, stor pumpekapasitet og gode mekaniske løsninger, og ved behov, også med ultralyd. En betydelig fordel for norske kunder, med henblikk på kundekontakt og service, er beliggenheten i Karlstad.