Flex Multiverktøy

Fagområder

Wikant har over snart 50 år spesialisert seg på prosesser og leveranser av utstyr for overflatebehandling av de fleste materialer.

Vi vet at våre kunder er avhengige av å komme raskt frem til gode løsninger for nye oppgaver, og derfor har vi bygget opp et omfattende erfaringsgrunnlag innenfor de viktigste fagområdene og kan våre en viktig rådgiver for respektive.

Overflatebearbeiding

Overflatens beskaffenhet på de aller fleste komponenter eller materialer som benyttes i en eller annen form for produksjon vil alltid være gjenstand for en kvalitetsvurdering før de når ut til kunde/forbruker.

Overflatebearbeiding er definert som en av de viktigste produksjonsprosesser et materiale må gjennomgå før det tilfredstiller kundens krav til kvalitet. Før et produkt overflatebehandles, må alltid overflatebearbeidings-delen av prosessen vurderes.  Etter at et produkt er overflatebehandlet, kan det igjen bli gjenstand for videre overflatebearbeiding.  Denne type bearbeidingsprosess foregår i størst utstrekning på stål og metaller.

Et av spesialområdene våre er levering av maskiner og utstyr for overflatebearbeiding. Vi kan gi råd: Vi har større utvalg av utstyr og hjelpemidler og lengre erfaring enn de fleste i bransjen.

Vi leverer utstyr til følgende spesialprosesser innen overflatebearbeiding (du kan lese mer om hver ved å velge respektive):

Avgrading

Prosessen som går ut på å fjerne spon og skarpe hjørner/kanter etter en eller flere foregående produksjons eller reparasjonsprosesser kaller vi avgrading.

  • Avgrading ble et hett tema i maritime miljøer da man for noen år siden oppdaget at visse rustbeskyttende malinger og belegg hadde tendens til å ”krype” vekk fra skarpe kanter og hjørner og blottlegge disse for rustangrep. Malingsleverandørene forlangte en viss liten radius på alle kanter for å garantere sine malinger.
  • I biler, apparater eller annet materiell med elektrisk eller hydraulisk opplegg frykter man at skarpe kanter kan skjære gjennom isolasjonen på elkabler og slanger og forårsake overledning eller lekkasje.
  • I motorer og annet maskineri kan løstsittende grader og spon etter skjærende bearbeiding etter hvert slites løs og skape problemer.
  • Ikke minst krever HMS- hensyn til brukere, montører og reparatører av ferdige produkter og/eller deler av slike at produktet er ”håndteringsvennlig” dvs at det er ufarlig og bekvemt å håndtere.

Altså er avgrading oftere og oftere et krav for sikkerhet og funksjonsevne.