Flex Multiverktøy

Termisk avgrading

Termisk avgrading er en avgradingsmetode hvor delene som skal avgrades plasseres i et lukket kammer som tømmes for luft og fylles med ”knallgass”. Gassen antennes og forbrenner på meget kort tid med meget høy temperatur. Heten smelter og avrunder skarpe hjørner og kanter samt rester av spon, mens selve delen ikke rekker å ta opp varme.

Prosessen er effektiv og rask og kan i en viss mon også ta grader innvendig i kanaler og hulrom.

Kompleks innkjøring ved overgang fra en type deler til neste samt meget store investeringskostnader gjør termisk avgrading lite utbredt.