Flex Multiverktøy

Polering

Polering er systematisk bearbeiding av en overflate for å få denne blank og/eller hard. Polering foretas på stål, annet metall, glass, plast, lakk, m.m. Ved å minimalisere overflate-ruheten blir produktet glatt og vil optisk fremstå som blankt.

Det er viktig å huske på at en blan k overflate vil røpe alle «synder» fra foregående prosesser, som støpeporer, riller eller maskinell bearbeiding, sliperiller, etc. Polering følger ofte etter foregående slipeprosess(er), og det er en god regel å avslutte slipingen med så fin korning som 320 (ca Ra 0,75) før poleringen påbegynnes!

Mange metoder benyttes for polering, avhengig av bl.a. materialoverflatens ruhet i utgangspunktet og hvilken ruhet eller grad av blankhet som er målet. Avgjørende for valg av metode er naturligvis også produktets kompleksitet, seriestørrelser, tilgang på øvet arbeidskraft, osv.

I hovedsak skilles det mellom følgende typer polering:

Skivepolering

– er det som tradisjonelt benyttes i mekanisk industri ved framstilling av belsagvarer, bestikk, husholdningsredskaper, smykker, o.l. Det benyttes normalt voks i fast eller flytende form og skiver av tøy, filt, sisal, tampicofiber, osv, som bærer. Skivepolering er oftest en manuell prosess, men kan meget vel automatiseres. For maskinell polering av lakk, plast og glass benyttes gjerne flytende voks og skumplastskive.

Kulepolering

– er en maskinell prosess hvor produktet legges i et sterkt vibrerende kar som er fylt med små stållegemer – oftest runde kuler, feks Ø 3. Pga den sterke vibrasjonen vil kulene hamre mot overflaten på produktet og jevne ut de høyere toppene i metallets overflatestruktur, slik at denne framstår som blank. Forstørret vil man se at overflaten har fått såkalt «appelsinhud». Kulepolering gir en tett overflate og dermed forbedret korrosjonsbestandighet feks på aluminium. Prosessen er våt, idet det benyttes vann med tilsetning av en compound som holder prosessen ren og dessuten har en viss kjemisk effekt på produktet.

Glidesliping

– benytter omtrent samme maskinelle utrusting som ved kulepolering, men polermiddelet er små (ca Ø 3-5 mm) sylindriske pinner av porselen. Også dette er en våt prosess. Ofte deles den inn i to faser, først med en forpolering med pasta og så etterpolering med vann/compound. Glidesliping kan også benytte som en tørr prosess. Vibrasjonskaret fylles da opp med granulat av maisstilker eller nøtteskall. Granulatet kan mettes med en polerpasta. Tørr glidesliping er best egnet for små produkter av relativt myke metaller eller plast.

Elektropolering

– er en elektrokjemisk prosess som krever store installasjons- og miljømessige investeringer. Materialet fjernes elektrolytisk fra produktets overflate. Det er de «høye toppene» i overflatestrukturen som blir sterkest fokusert. Overflaten vil derfor etter behandlingen fremstå som jevn og blank.

Trykkpolering

– foretas med polerte stålvalser eller gnidning med polerstål eller polerstein.

Trykkpolering og Elektropolering er områder hvor Trond T. Wikant as pt ikke er involvert.