Flex Multiverktøy

Elektrokjemisk avgrading

Elektrokjemisk avgrading, kalles populært en ”omvendt elektrolytisk plettering”! Materialet dvs graden fjernes fra delen i en elektrolytisk prosess og leveres til katalytten. Delen fungerer altså som anode (giver) og et spesielt tilpasset verktøy er katode (mottaker). Verktøyet er elektrisk isolert og i øvrig tilpasset delen som skal grades slik at den elektrolytiske effekten kan rettes bare mot den graden som ønskes fjernet.

Elektrokjemisk avgrading er spesielt egnet for innvendig avgrading. Generelt sett vil hvert enkelt gradeobjekt kreve sitt verktøy. Verktøyfremstillingen er foreløpig såpass komplisert at den faller dyr. Den maskinelle investeringen er også forholdsvis kostbar.

Elektrokjemisk avgrading er i Norge ikke mye utbredt, men er en interessant gradeprosess under utvikling.